Brian & Anders modtager betalinger per episode af Med Dansk Tale